Fyra saker att tänka på när man ritar trappor för offentlig miljö

När du ska formge inomhustrappor för offentliga miljöer finns det flera avgörande faktorer att överväga för att säkerställa både funktionalitet och säkerhet. Som trapptillverkare med över 40 års erfarenhet vill vi dela med oss av några viktiga punkter som du bör ha i åtanke under din designprocess.

Trappa i offentlig miljö

1. Tillgänglighet och användarvänlighet

Kvadratiska kontrastmarkeringar

Inomhustrappor måste utformas med tillgänglighet för alla användare i åtanke. Det är viktigt att dimensionera trappan så att den är lätt att använda och kan hantera flödet av människor effektivt. För att säkerställa tillgänglighet och användarsäkerhet måste anvisningarna i BBR följas. Det innebär bland annat att räcket ska vara minst 1100 mm högt, handledare ska vara sammanhängande med ett utstick på minst 300 mm och placeras på en höjd av 900 mm. Kontrastmarkeringar ska finnas på första och sista steget samt vid vilplan om detta finns i trappan. Om trappan är bredare än 2500 mm ska det även finnas räcke/handledare i mitten. Du hittar alla anvisningar i BBR.

2. Materialval och estetik

Trappa med glas och ek i vacker kombination.

Vid valet av material för inomhustrappor är det viktigt att välja alternativ som är hållbara och estetiskt tilltalande. Trappan bör komplettera den omgivande inredningen och arkitekturen för att skapa en enhetlig och attraktiv miljö. Material som trä, stål eller glas kan alla vara lämpliga beroende på den önskade stilen och användningsområdet.

3. Trafikflöde och kapacitet

Gradänger

När du designar inomhustrappor är det viktigt att överväga trafikflödet och kapaciteten för att säkerställa att trappan kan hantera det förväntade antalet användare. Det kan vara nödvändigt att integrera fler eller bredare trappor för att möta behoven hos platser med högt trafikflöde.

4. Underhåll och renhållning

Trappa med linoluemmatta.

Slutligen är det viktigt att överväga underhållsaspekterna för inomhustrappor. Med rätt materialval och konstruktion blir trappan lätt att rengöra och underhålla vilket i sin tur säkerställer en långsiktig lösning med hög kundnytta både för användare och fastighetsägare som resultat.

Vägledning

Genom att ta hänsyn till dessa viktiga aspekter vid ritning av inomhustrappor för offentlig miljö i Sverige kan vi tillsammans skapa säkra, tillgängliga och estetiskt tilltalande trappor som berikar våra offentliga utrymmen.

Vi på Snickarlaget står redo att erbjuda vårt stöd och expertis för att hjälpa dig att skapa trappor som uppfyller de högsta standarderna av funktionalitet, säkerhet och design.

Kontakta oss gärna om du behöver ytterligare rådgivning eller hjälp.