Leverans- och köpvillkor

Nedan hittar du våra leverans- och köpvillkor. Hör gärna av dig med dina frågor.

Allmänt

Alla produkter tillverkas på beställning, anpassade efter kundens önskemål. Ritning med mått och utförande godkänns skriftligt av kunden före tillverkning.

Vid beställning skickas tillsammans med orderkännande en kontrollritning med information om produkten. Denna kontrollritning ska av kund kontrolleras samt skriftligen godkännas inom utsatt tid. Det är viktigt att denna ritning kontrolleras noggrant då den ligger till grund för produktion av produkten.

I all försäljning tillämpar vi ABM 07 (allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet), utom till konsument då Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen gäller.  Andra villkor skall avtalas separat och skriftligen.

Transport

Leverans av trappor sker huvudsakligen via spedition på kundens bokning. Vi emballerar varorna med omsorg och på det sätt som vi själva vill att våra varor skall hanteras. Transport kan ombesörjas i fall kunden önskar detta. Leverans förutsätter att lossning sker för hand. Gaffeltruck eller motsvarande får ej användas. Det går även bra att hämta varorna vid fabriken i Sävsjö.

Leveransmottagande

Transportskador eller brister i leveransomfattningen skall anges direkt på fraktsedeln samt anmälas till speditör senast 7 dagar efter leveransens mottagande.

Eventuella transportskador som inte varit möjliga att upptäcka vid ankomstkontroll, skall påtalas före montering, dock senast 7 dagar efter leveransens mottagande.

Lagring

Produkten ska lagras enligt de i leveransen bifogade anvisningarna. Produkten är tillverkad i och av naturmaterial varför det är avgörande för bibehållandet av varans beskaffenhet att lagringsinstruktionerna följs.