Leverans- och köpvillkor

Nedan hittar du våra leverans- och köpvillkor. Hör gärna av dig med dina frågor.

Allmänt

Alla produkter tillverkas på beställning, anpassade efter kundens önskemål. Ritning med mått och utförande godkänns skriftligt av kunden före tillverkning.

Vid beställning skickas tillsammans med orderkännande en kontrollritning med information om produkten. Denna kontrollritning ska av kund kontrolleras samt skriftligen godkännas inom utsatt tid. Det är viktigt att denna ritning kontrolleras noggrant då den ligger till grund för produktion av produkten.

I all försäljning tillämpar vi ABM 07 (allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet), utom till konsument då Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen gäller.  Andra villkor skall avtalas separat och skriftligen.

Transport

Leverans av trappor sker huvudsakligen via spedition. Vi emballerar varorna med omsorg och på det sätt som vi själva vill att våra varor skall hanteras. Det går även bra att hämta varorna vid fabriken i Sävsjö.

För leveranser gäller transport fram till angiven adress på körbar väg för fullstor lastbil, fri höjd 4,5 m. Fast landförbindelse krävs. Det är chauffören som avgör om vägen är farbar. Vi skickar våra gods med en tredje part, det innebär att vi inte kan påverka leveranstiderna från det att ordern lämnat vårt lager eller eventuella särskilda krav som speditör anser är nödvändiga för att kunna genomföra leverans på ett kontrollerat och säkert sätt. Det är viktigt att du planerar mottagandet av leveransen i tid.

Vi förutsätter att du hjälper chauffören att lossa godset. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig extra kostnader som kan uppkomma vid avlastning. Köparen ombesörjer vid behov av tyngre och större leveranser maskinell lossning med hjullastare, gaffeltruck eller motsvarande, från lastbil till avställningsplatsen.

Om du har frågor som rör din leverans (storlek, vikt mm) så vänligen kontakta ansvarig säljare i god tid före utsatt leveransdatum. Det är speditören som avgör om godset kräver maskinell lossning. Finns inte maskinell lossningshjälp att tillgå måste utkörning ske med kranbil vilket medför tillkommande avgifter som kommer debiteras.

På de orter som vår transportör inte trafikerar kommer godset till närmaste godscentral. De kontaktar dig då godset anlänt så att du själv kan avhämta på godscentralen. Tiden som det tar för vår leverantör att köra ut varorna till dig, beror på hur leveransen stämmer överens med deras turbilar. Den tid vi anger på vår orderbekräftelse är när varorna skickas ifrån oss.

OBS! Tänk på att uppge ett telefon-/mobilnummer som speditören alltid kan nå dig på för att kunna avisera och köra ut varorna till dig! Om du inte är anträffbar vid avlastning av ditt gods debiteras du för de kostnader som uppstår gällande återtag och lagring. Detta gäller även paket som inte lösts ut från posten.

Leveransmottagande

Transportskador och brister i leveransomfattningen skall anges på fraktsedeln samt av godsmottagare anmälas till transportören senast 7 dagar efter leveransens mottagande.

Eventuellt dolda fel skall påtalas före montering, dock senast 7 dagar efter leveransens mottagande.

Boka inte hantverkare innan leverans har skett och du synat ditt gods. Skulle försening ske eller godset vara skadat står Snickarlaget inte för eventuella kompensationer för kostnader av hantverkare.

Lagring

Produkten ska lagras enligt de i leveransen bifogade anvisningarna. Produkten är tillverkad i och av naturmaterial varför det är avgörande för bibehållandet av varans beskaffenhet att lagringsinstruktionerna följs.