Montering av trappa

Vår rekommendation är att våra montörer utför monteringsarbete för att få ett perfekt slutresultat, speciellt då vissa av våra trappor har en mer avancerad konstruktion.

Montering

En del av Snickarlagets trappor kan monteras av dig själv om du är händig och har snickarvana. Då trappans komponenter är tunga och otympliga krävs minst två personer vid monteringen. Se längre ner för monteringsanvisningar.

Monteringsservice

Vi erbjuder gärna montering av trappan, där vi är rikstäckande i både Sverige eller Norge. Oavsett om du är husbyggare, byggmästare eller privatperson kan behovet finnas att få hjälp med montering av trappan. Detta löser Snickarlaget i egen regi eller tillsammans med våra samarbetspartners på ett förträffligt sätt. Har du förutsättningar att få ROT-avdrag är vi godkända av Skatteverket för detta. En del trappor har en mer avancerad konstruktion och de trapporna monteras av Snickarlagets montörer.