Om olyckan varit framme

Har olyckan varit framme?  Vi rekommenderar att du kontaktar oss på Snickarlaget för att få råd om hur du ska göra för just din trappa.

Lagning av märken och hack i trappan

Efter en tids användning kanske du har fått något missprydande märke eller hack i trappan. Det finns flera olika metoder för att reparera detta. Hur du ska gå till väga beror på vilken ytbehandling trappan har och om skadan är på trä- eller täckmålad yta.  Kontakta oss för ytterligare information.

Efterbeställning av komponenter till trappan

Om olyckan skulle vara framme och det blir en större skada finns hjälp att få. Till alla Snickarlagets trappor kan du efterbeställa vilken del som helst av trappan – i upp till 10 år efter leverans. Kontakta oss för ytterligare information.

Bättringsfärg

För alla trappor med täckmålade detaljer i kundunik kulör sparar Snickarlaget en liten skvätt färg. Om du skulle bättra mindre färgskador kan du då kontakta Snickarlaget. Om du valt en standardkulör kan du skaffa bättringsfärg via färghandeln, kontakta gärna oss på Snickarlaget för att få information om exakt NCS-nummer och glansvärde på färgen.