Miljö & kvalitet

Miljö och kvalitet är centralt för oss på Snickarlaget och ett  ständigt pågående arbete.

Snickarlaget

En hållbar trappleverantör

Förutom hantverket och kunskapen kring naturens träprodukter har Snickarlaget ett ständigt pågående arbete kring kvalitet, miljö- och resursfrågor. Vi använder sedan många år vattenbaserad färg, köper virke av svenska leverantörer och värmer upp våra lokaler med fjärrvärme. Kvalitets- och miljöarbetet är en kontinuerlig process hos oss för att över tiden bli bättre.