SnickarlagetGalleri

Trätrappa – Pop Glas

Här ser du vår trappmodell Pop Glas med ett par specialare. Kunden önskade blocksteg i trappan för att skapa en öppnare och mer inbjudande start. Av utrymmesskäl var dock inte blocksteg en görbar lösning. Vi valde då istället att förskjuta startstolpen så att de två första trappstegen saknar räcke samt att planstegen här vilar på en underliggande vang, för att sedan på steg tre gå över till en sidoliggande vang och Pop Glas räcket.

Trappan är tillverkad helt i ek med klarglas i räcket. Glasräcket tillsammans med den öppna starten och de öppna stegen i trappan hjälper till att skapa en luftig och ljus entré trots ett begränsat utrymme.

Av samma skäl valde man en rund handledare på väggen istället för standard handledaren för modellen.

Vi skapar förutsättningarna för att förverkliga dina idéer. Ditt val, din stil.

 

Snickarlaget - Pop Glas

Trappa i fokus

Läs mer om Pop Glas

Läs mer