SnickarlagetGalleri

Trätrappa – Kundunik

Här ser du en eller egentligen två kundunika trätrappor med 80 mm plan- och sättsteg i ek. Våningstrappa med spalje i täckmålat stål som visuellt ger känslan av att gå rakt igenom steget.