SnickarlagetGalleri

Trätrappa – Glas Free

Minimalistiskt och stilfullt.

Glasräcket med den kvadratiska överliggaren ger ett exklusivt och smakfullt intryck i det öppna vardagsrummet. Trappan, som leder ner till suterrängvåningen, har plansteg, sättsteg och handledare i ek och inleds med ett vilplan vilket ger extra karaktär till trappan.

Det stigande räcket avslutas vid taket på suterrängvåningen och övergår där i ett våningsräcke. Våningsräcket har kompletterats med en golvlist i ek vilket ger en snygg övergång mellan golv och räcke samtidigt som det visuellt knyter ihop med räckets överliggare. På handledaren har vi monterat belysning som lyser upp både vägg och trappa på ett snyggt sätt när mörkret faller.