SnickarlagetGalleri

Trätrappa – Funk

Denna moderna trätrappa av modellen Funk hittar ni i Warner Bros studio i Göteborg. Trappan består av två trappor som står ovanpå varandra samt ett större vilplan. Vangar, stolpar och barnskyddslist går i svart medan de sammanhängande handledarna och överliggare är tillverkade i ek. Detta för att harmonisera med övrig inredning i studiolokalerna.

Snickarlaget, funk

Trappa i fokus

Läs mer om Funk

Läs mer