SnickarlagetGalleri

Trätrappa – Funk med vilplan

Här ser du vår trappmodell Funk i en U-trappa med vilplan. Svarta vangar och stolpar har kompletteras med överliggare, handledare och plansteg i ek som är färgmatchade mot golv medan spjälorna är tillverkade i rostfritt.

Då trappan står i en offentlig miljö har den både förlängda handledare och kontrastmarkeringar för ökad tillgänglighet. Trappan startar dessutom med ett blocksteg vilket ger ett lite pampigare intryck samtidigt som det underlättar första steget in i trappan oavsett om du kommer från höger eller vänster.

Snickarlaget, funk

Trappa i fokus

Läs mer om Funk

Läs mer