SnickarlagetGalleri

Spiraltrappa

Kundunik spiraltrappa med svarta balkar och glasräcke.