Trappformel ger en komfortabel trappa

Trappan är en central del i alla flervåningshus oavsett om det är en villa, ett flerbostadshus eller i en offentlig miljö. För att skapa en säker och komfortabel trappa är det viktigt att använda grundläggande principer. En av dessa är trappformeln, som vi ska lära oss mer om i detta blogginlägg.

Trätrappa Funk med plansteg i ek.

Varför trappformeln?

Svaret är enkelt: för säkerhet och komfort. En trappa som är för brant eller för slak eller har felaktiga dimensioner, känns onaturligt att gå i vilket i sin tur kan leda till olyckor. Genom att använda trappformeln kan vi beräkna steghöjden och stegdjupet på ett sätt som gör att trappan blir bekväm och säker för alla som använder den.

Huvudregeln i trappformeln – 63 cm

Ursprunget till trappformeln kan inte hundraprocentigt spåras till en person men det tros vara fransmannen och arkitekten Francois Blondel som tog fram den redan på 1600-talets senare del. Genom att studera hur människor rör sig och navigerar i olika miljöer fastställdes riktlinjer för att skapa trappor som är så bekväma och användarvänliga som möjligt. En central del av denna regeln är den genomsnittliga steglängden för en vuxen, vilket är cirka 63 cm. I och med att det är ett genomsnitt gör det att 63 cm inte är ett mått skrivet i sten, utan mer ett bra riktvärde.

Trappformeln i praktiken

Trappformel

Trappformeln är enkel men kraftfull i sin tillämpning.

2 x steghöjd + stegdjup = 63 cm

Genom att använda formeln kan man justera steghöjden och stegdjupet för din trappa på ett sätt som optimerar säkerheten och komforten. Genom att följa riktlinjerna som formeln ger undviker man problem som för höga eller för korta steg, vilket gör trappan svår att använda och potentiellt farlig. Vi siktar alltid på 63 cm men med det sagt är det, i ärlighetens namn, inte något konstigt om det blir 59 cm eller 65 cm. Ibland finns det, av olika anledningar, helt enkelt inte utrymme att nå just 63 cm. Trappan kommer fortfarande kännas bekväm och säker att gå i. I en villa där man går i trappan flera gånger om dagen lär sig dessutom kroppen ganska snabbt att anpassa sig. I en offentlig lokal är det däremot viktigare att arkitekten tänker till och ger trappan det utrymme den behöver.

I svängda trappor är viktigt att man tänker på att det är i gånglinjen man ska använda formeln. Mer om gånglinje och vilken yta olika trapptyper tar hittar du i vår folder Lyft rummet.

Förutom trappformeln finns det riktlinjer i BBR som bland annat säger att stegdjupet inte får vara mindre än 250 mm i gånglinjen. På Boverkets webbplats kan du läsa mer om olika krav som ställs på trappor.

Vi tar hand om det

Som kund hos Snickarlaget behöver du inte oroa dig för att räkna ut trappmåtten själv eller navigera genom trappformeln. Vi har lång erfarenhet och expertis inom trappdesign och konstruktion, och vi vet hur viktigt det är att skapa en trappa som är både säker och bekväm att använda. När du väljer oss för ditt trappprojekt kan du lita på att vi tar hand om alla detaljer åt dig, inklusive att använda trappformeln för att säkerställa att din trappa är i toppklass.

Kontakta oss för att komma igång med ditt trappprojekt och låt oss skapa en trappa som är både säker och vacker!