Kontrastmarkering i trappor

Enligt *BBR ska trappor i offentlig miljö utrustas med kontrastmarkering, detta för att underlätta för människor med nedsatt synförmåga att orientera sig.

Kontrastmarkering

Stor variation i trä

Runda kontrastmarkeringar

Kontrastmarkeringar kan se ut på många sätt. Ett av de vanligaste är att den främsta lamellen på första och sista plansteget görs i ett annat träslag, som antingen är ljusare eller mörkare, än resterande del av plansteget. Det kan också vara runda eller kvadratiska puckar i annat träslag än plansteget.

Kontrastmarkering med matta

Kontrastmarkerings i trappa med matta.
Kontrastmarkering i trappa med plastmatta.

När man väljer att lägga matta i trappan läggs en annan färg av matta på första och sista plansteget. Om trappan också har ett vilplan läggs matta i kontrastfärg likt ett steg i början av vilplanet.

 

Om du har några funderingar kring kontrastmarkeringar eller något annat som rör trappor i offentlig miljö är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

* I BBR (Boverkets ByggRegler) beskrivs och förtydligas kraven från PBL (Plan- och ByggLag).