Hur stor plats tar en trappa?

Det finns två typscenarion när en trappa ska beställas antingen ska en befintlig trappa bytas ut eller så ska ny fastighet ritas upp och byggas.

Byte av en befintlig trappa

Om en befintlig trappa ska bytas ut i en fastighet har man ett bestämt mått på den yta som trappan kan uppta. I detta fall får man mäta upp utrymmet som finns och sedan kan vi hjälpa till att rita trappan utefter de gällande planmåttsförutsättningarna.

Nya fastigheter

Det andra scenariot är när det byggs en helt ny fastighet. Då gäller det att man räknar fram korrekta planmått på trappan för att konstruktionsritningarna ska blir rätt. Att rita in fel planmått för trappan leder ofta till både förseningar i byggprocessen och onödigt dyra lösningar.

Såhär beräknar du trappans planmått

Planskiss U-trappa med vilplan

Vi vet att många tycker det är svårt och känner sig osäkra på hur man ska mäta. Därför har vi tagit fram en checklista som går igenom det du behöver tänka på när du ska mäta upp trappan. Följ checklistan och du kan känna dig trygg i att måtten stämmer.

Checklistan går igenom allt ifrån öppningsmått, trapphöjd och bjälklagstjocklek till specifika förhållanden så som väggförskjutningar, sneda tak, EL- och VVS-installationer osv. Allt med tydliga bilder som stöd.

Ladda ner vår checklista.

Ta hjälp av oss

Om du känner dig osäker erbjuder vi på Snickarlaget tjänster där vi utför både mätning och montage och därmed tar fullt ansvar från idé till färdigmonterad trappa.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om det.