Glasräcke skapar rymd och känsla av lyx.

I både offentliga miljöer och bostadshus är det vanligt att man vill skapa rymd och öppna ytor. För att uppnå detta kan glas användas både i det stigande räcket i trappan samt i våningsräcket.

Glasräcke med överliggare i ek.

Glas i olika färger

Vi har flera olika färger av glas, allt ifrån klarglas till ljus- och mörkgrå ton men också en ljusare och en mörkare nyans av brons. Om man väljer att inte ha överliggare på glaset blir det en grön kant, om man vill dämpa den kan man välja ett glas som heter Optiwhite.

Montering av trappräcke i glas

Glasräcke monterat i stålvang.
Glasräcke monterat i vangens ovansida.

Glas kan monteras på en rad olika sätt, dels beroende på trappans utseende och konstruktion, dels beroende på vilket uttryck man vill skapa.

Glaset kan fästas mellan stolpar som går från golv/vang upp till överliggaren, likt Pop Glas. Om man vill ha ett renare utseende kan glasräcket fästas på utsidan av vangen med hjälp av puckar i metall, ett exempel på detta är Glas Free. Vi kan också fästa glaset i vangens ovansida genom att i trävang fräsa ett spår för glaset, i stål blir det dubbla vangar med glas emellan dessa. Exempel på det ser du på bilden här intill.

Härdat eller lamellglas

Lamellglas med överliggare i ek.
Lamellglas med överliggare i ek.

Det finns två huvudtyper av glas som används till räcken, härdat glas och lamellglas. Härdat glas har en högre hållfasthet och kan därför tillverkas i tunnare tjocklekar och ändå behålla en hög hållfasthet. Om ett härdat glas skulle spricka faller det sönder i mängder av små bitar, dessa blir dock inte vassa.

Lamellglas å andra sidan består av två glas med en lamell emellan de båda glasen, fördelen med det är att om glaset skulle spricka hålls glasbitarna kvar av lamellen och sprids inte runt. Det går även kombinera de två olika varianterna genom att använda härdat glas på en eller båda sidor av lamellen.

Glasräcke i offentlig miljö

Precis som i bostadshus är målet i offentlig miljö, förutom det rest estetiska, att minimera risken för fallskador och skärskador. Rekommendationen är därför att alltid använda lamellglas, skulle ett glas spricka så blir det inte en öppning där risken för fall ökar markant tills dess att man hunnit byta ut glaset. Samtidigt slipper man att glaset sprids ut över en större yta som behöver saneras. Räcken i offentlig miljö ska klara en dubbelt så hög linjelast 1 kN/m jämfört med ett bostadshus där linjelasten bör ligga på 0,5kN/m. Om det gäller ett räcke för större offentliga sammankomster exempelvis en läktare är kravet på 3kN/m.

OBS! Vid fallrisk är det viktigt att dimensionera hela räcket, inkl. infästningar, för de aktuella lasterna.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar kring glasräcken i din trappa är du varmt välkommen att kontakta oss.