Skola, Växjö

Tät Rak-trappa med vilplan placerad i skolmiljö. Trappan har underliggande vangstycken av stål samt steg i björk. Räcken är byggda som lågväggar med handledare av rostfritt stål.