Projekttrappor

Våra trappor kan, tack vare de gedigna materialen och sin stabila konstruktion, även användas i offentliga lokaler, som kontor, butiker, hotell och skolor. Hela vårt utbud av olika modeller kan göras med större bredder, för att svara upp till byggnormer och säkerhetsaspekter.

Ibland finns det behov av unika skräddarsydda trappor. Det kan vara planlösningen, arkitekturen eller de projektets karaktär som gör att en standardmodell inte passar in. Snickarlagets unika flexibilitet gör det möjligt att tillverka specialtrappor för såväl hemmiljö som offentlig miljö.