Våra trappor

Alla trappor från Snickarlaget konstrueras och tillverkas utifrån var de ska placeras. Arbetsmomenten kräver yrkeskunskap och känsla för material, för att slutprodukten ska svara upp till dina – och våra egna – krav och förväntningar. Hos oss lämnas inget åt slumpen. Med noggrannhet och precision monteras delar av trappan i vår fabrik, för att sedan slutmonteras på plats hos dig.

Serie EGDE är Snickarlagets designtrappor. De är skapade för dig som vill att inredningen och tingen i ditt hem ska ha mer än bara funktion. EDGE är trappor som kan vara lågmälda och eleganta likaväl som att de tar för sig och bryter mönstret. Stor frihet när det gäller träslag och oändligt när det gäller färgsättning.

I serie PRESTIGE erbjuds stor valfrihet. Genom att utgå från grundläggande design, och konstruktion, och addera dina val om utförande skapas en unik trappa, just för ditt hus.

PROJEKT är specialtrappor med unika design- och konstruktionslösningar för offentlig miljö primärt. Men även i hemmiljö kan de specialritade trapporna få sin plats, när du söker det som verkligen är extra.

Exklusiva designtrappor i trä, stål och glas

Kvalitetstrappor med traditionell design

Unika trappor för offentliga miljöer eller hemmiljöer, där arkitektur och planlösning kräver en unik design.