Zäta® 2

Design: Stina Sandwall

Trappa Zäta 2 har en design som gärna låter sig integreras i byggnadens arkitektur. Den smälter in och blir diskret, samtidigt som stegens profil ger karaktär.
De Z-formade stegen i massivt trä är monterade på en underliggande vang, som kan fås med indrag på upp till 120 mm.

Produktblad (pdf)