Special (Modern)

Det finns även möjlighet att göra specialmodeller av räcken. Prata med Snickarlaget om vilka möjligheter som finns.