Edge

Edge
På SnickarLaget har vi uppmärksammat marknadens behov av att uppvärdera trappan. Från att vara en konstruktionslösning för förflyttning mellan våningsplan till att bli en viktigare del av arkitekturens helhet. Trappan blir ett uttryck för personlighet och stil.
I katalogen EDGE har vi samlat våra mer exklusiva trappor som bygger på en stor variation i materialval och design.

Ladda ned Edge