Kontor: KPMG, Jönköping

Tät Rak-trappa av ek med räcken av säkerhetsglas. Trappans start har breddats samt försetts med kontrastmarkering.